DELA
Foto: Jonas Edsvik
Micke Larsson, huvudsekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet, berättar att den nya upplagan innehåller de nyligen upprättade delmålen, huvudindikatorerna samt färdplanerna för de tidigare fastställda sju strategiska utvecklingsmål som Åland ska uppnå till år 2030.

Utvecklings- och hållbarhets-agendan publiceras på nytt

Utvecklings- och hållbarhetsagendan, som publicerades för första gången 2016, har uppdaterats. Den nya upplagan innehåller delmål, huvudindikatorer och färdplaner för de samtliga sju strategiska utvecklingsmål som fastställdes i den första versionen.