DELA

Tillsätt en vattenkommission nu

Rent dricksvatten är vår viktigaste resurs. Den senaste tiden har vi nåtts av alarmerande nyheter om tillståndet i våra dricksvattentäkter, och om sjöar som kunde ha varit dricksvattentäkter.

Hållbart initiativ är inte redo att rakt av lösa problemet genom att bygga en avsaltningsanläggning för att trygga framtidens behov av dricksvatten. Det skulle vara som att ge upp kampen om våra egna dricksvattentäkter. Vi behöver först göra allt i vår makt att undvika den situationen.

Det första vi behöver fråga oss är om vi kan minska dagens förbrukning. Vi behöver styra om beteenden och ta i bruk nya tekniker.

Det är till exempel ingen naturlag att vi måste spola med rent dricksvatten i toalettstolarna. Vi behöver fråga oss vad vi kan göra för att minska läckagen i ledningsnäten. Vi måste bli bättre på att samla in regnvatten.

Dessutom måste vi bli långt bättre på att skydda vattentäkterna och sjöarna som kan komma att bli vattentäkter från övergödning. Tittar vi på statistiken är det jordbruk, skogsbruk och avlopp som belastar vattendragen mest och som vi kan göra något åt. Sen måste vi också göra återställningsåtgärder för att ta itu med tidigare synder.

Under onsdagens debatt i lagtinget öppnade finansminister Roger Höglund (C) upp för att tillsätta en grupp för att ta itu med dricksvattenfrågan. Det välkomnar Hållbart initiativ som i vintras lämnade in en budgetmotion om att landskapsregeringen borde tillsätta en vattenkommission, med inspiration från den lyckade energikommissionen som dåvarande energiminister Alfons Röblom (HI) tillsatte.

Energikommissionen består av aktörer på området och har till uppgift att stärka den strategiska energipolitiken. Energikommissionen hade till exempel en viktig funktion i att hantera den turbulens på energimarknaden som uppstod i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Nu bör landskapsregeringen tillsätta en motsvarande vattenkommission – bestående av berörda myndigheter, bolag och organisationer, och gärna externa experter. Vattenkommissionens uppgift skulle vara att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen på Åland.

Som vi alla vet är dricksvatten en kritisk resurs för vår överlevnad, vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi är privilegierade på Åland att ha tillgång till högkvalitativt dricksvatten, men det är också en resurs som är sårbar och måste hanteras varsamt.

Alfons Röblom (HI)

Simon Holmström (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp