DELA
Foto: Aapo Riihimäki, Statsrådets kansli

Landskapsregeringen ryter till i brev till riksdagsutskott

Det epidemiologiska läget ska bedömas regionalt. Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande, som är undertecknat idag av social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), till riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Landskapsregeringen skriver bland annat att regionalt beslutsfattande sker snabbare, sparar på arbetsbelastningen och kan mildra förplägnadsrörelsernas (exempelvis krogars och restaurangers) ekonomiska förluster.

– Landskapsregeringen anser att man regionalt snabbare och bättre anpassat kan ta ställning till vilka eventuella begränsningar och åtgärder som fortsatt är nödvändiga för att förhindra smittspridning inom förplägnadsrörelser. Därför anser landskapsregeringen att region- förvaltningsverken ska ges uppgiften att analysera och bedöma den epidemiologiska situationen regionalt och vidta åtgärder enligt lagen.

I brevet kritiseras också statsrådet för att inte ha begärt in ett utlåtande från landskapsregeringen under arbetet med ändringen av smittskyddslagen och att man heller inte tagit hänsyn till Ålands autonomi i förslaget. Man begär också att staten ska stå för kostnaderna som uppkommit till följd av begränsningarna under beredskapsläget.

Läs mer i onsdagens Nya Åland.