DELA
Foto: Bernt Josephson
Ministern kan inte ta direktkontakt med en underleverantör och komma med förändringar. Det sätter ju också underleverantören i en jätteunderlig position, säger Göran Djupsund om Annette Holmberg-Janssons samtal till Medimar.

Djupsund ifrågasätter ministerns telefonsamtal

Göran Djupsund, professor i statsvetenskap, ställer sig frågande till att social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) i ett informellt telefonsamtal gett instruktioner till ÅHS:s underleverantör Medimar.