DELA
Foto: Ivar Jansson

”Åland har all möjlighet att kräva en utredning”

Nu behövs en ordentlig utredning av hur olika militära samarbeten – inklusive ett eventuellt Natomedlemskap – påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering. Det anser Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstituts direktör. Hon påtalar också grundläggande fel i den säkerhetspolitiska redogörelsen.