DELA
Foto: Erkki Santamala

Grön energi en akut säkerhetsfråga

Den brutala ryska invasionen av Ukraina och de påföljande sanktionsdiskussionerna har blottlagt hur farligt beroende Europa är av rysk olja och gas. Om vi i framtiden ska kunna hålla fossilfinansierade diktatorer som Putin i check måste vi snabba på den gröna omställningen, diversifiera våra energikällor samt bli mer självförsörjande på el.

Cirka 40 procent av Europas gas och en tredjedel av dess olja kommer idag från Ryssland. Vårt eget lands oljeimport är till 84 procent ryskt. Det är en prekär situation att befinna sig i när man vill sätta åt en krigstörstig despot. Det har EU insett när man diskuterat vilka sanktioner man ska sätta gentemot Putin efter attacken mot Ukraina förra veckan. Efter att länder som Tyskland de senaste åren stängt ner kolkraftverk och kärnkraftverk, så har man istället blivit allt mer beroende av rysk energi. Men den europeiska bränslelivslinan stryper nu indirekt invånarna i det krigshärjade Ukraina.

”Vi behöver embargo på rysk gas och olja eftersom varje tunna av rysk olja och varje kubikmeter av rysk gas är nu fullt av Ukrainarnas blod”, säger den ukrainska lagstfiftaren Oleksiy Goncharenco i en video på Twitter.

Tyskland har redan nu aviserat att man stoppar den stora gasledningen kallad Nordstream, som skulle pumpat in mer rysk gas till landet.

”Hela västvärlden kommer vända sig från Ryssland. Vi kommer diversifiera våra energisystem”, säger Tysklands vice förbundskansler Robert Habeck till nyhetsbyrån AP.

Men att vända sig från Ryssland i energiförsörjning på stor skala kommer inte bli lätt, eller billigt, i alla fall inte till att börja med. Energipriserna rusade på torsdagsmorgonen efter att Ryssland invaderat Ukraina.

”Vi går från en situation med redan jättehöga priser till en med ännu högre, så det kommer att märkas”, säger Linus Dolke på Mariehamns energi.

Och ännu värre skulle det bli om EU bestämmer sig för att på riktigt strypa av den ryska energitillförseln. Experter menar att det finns en tillräcklig buffert som gör att Europaregionen skulle kunna klara sig till hösten, men sen kommer verkligheten komma emot. Det kommer bli en svår omställning – men en avvänjning från den ryska importen tror många experter skulle gagna oss i längden.

Man brukar säga att nöden är lösningarnas moder och så kan det även bli i detta fall. Krigs- och kristider har en tendens att sätta saker på sin spets och det är nu tydligt att vårt beroende av fossila bränslen inte bara är en miljö- och hälsofråga, utan även en säkerhetsfråga. Ur en konfliktaspekt är även grön energi en fördel då de inte är lika centraliserade som exempelvis oljeledningar och kraftverk. Solpaneler och vindkraftverk är spridda, lokala enheter och svåra att därmed slå ut i en krigssituation.

Men även i den gröna energiutvecklingen är Ryssland en stor aktör, då de är en stor källa till nyckelmetaller som behövs för både batterier och solceller. Vi måste alltså vara på tårna i utvecklingen samt hitta sätt att både återanvända material och använda det vi har tillgång till på ett smart sätt. Det är i den här aspekten fördelaktigt att många europeiska länder, inkluderat Finland och Åland, satsar stort på vindkraft.

Ett stopp för rysk energi kanske inte omedelbart avväpnar jätten i öst då Ryssland har byggt upp finansiella reserver att leva av ett tag. Men med tanke på att olja och gas står för upp till 25 procent av Rysslands BNP så kommer det på sikt att börja kännas rejält för landet.

Det är alltså inte bara en ödesfråga för klimatet att vi slutar med fossila bränslen, det är också en säkerhetsfråga som kan vara avgörande för hur vi hanterar krigstörstiga diktatorer. Det är omoraliskt och obegripligt att krig tillåts finansieras med fossila pengar.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp