DELA
Foto: Jonas Edsvik

Aktieägarförening backar rederiledning

På Aktieägarföreningen Vikings styrelsemöte i veckan beslutades att föreningen aktivt ska agera för att stötta Viking Lines styrelse och ledning i arbetet med att rida ut den stora krissituation som nu har drabbat näringen och bolaget.

Enligt nytillträdda vice ordförande Gun-Mari Lindholm handlar det i praktiken om att stå bolagsledningen till förfogande.

– Alla, både små och stora ägare, måste sluta upp runt ledningen för att hålla rätt kurs. Från föreningens vill vi hjälpa till på alla sätt som det är möjligt och vi har samma målsättning: att rederiet går bra, att personalen har arbete och mår bra på jobbet, samt att det finns värde i aktien.

Lindholm berättar att föreningen redan har satt bollen i rullning, bland annat genom att skriva en insändare.

– Där gav vi beröm åt personal och ledning om hur man har hanterat bland annat Amorellas grundstötning. Men det handlar också om att försöka ingjuta hopp om framtiden. Rederiverksamheten har gått på knäna, inte minst i konkurrenshänseende.

Hur har samtalet om statens hantering av krisen gått inom föreningen?

– Att man nog borde värna om de inhemska rederierna och inte stötta andra rederier som ägs utanför Finland. Det skulle man inte ha behövt göra, man skulle ha lagt de medel som finns på rederier inom landet.

I samband med mötet och med anledning av Roger Janssons avgång tillsattes också flera styrelseposter. Till ny ordförande valdes Patric Wiik, Vasa (tidigare viceordförande) och till viceordförande Gun-Mari Lindholm, Kumlinge (tidigare medlem). Bengt Lindberg, Mariehamn fortsätter som styrelsens sekreterare.