DELA

ÅHS ekonomichef slutar i protest

ÅHS ekonomichef Marie Lövgren lämnar sin post efter 18 år.

Som orsak uppger hon den detaljstyrning av sjukvårdsorganisationen som landskapsregeringen enligt henne gått in för.
– Jag har formellt sökt tjänstledigt från ekonomichefsjobbet men jag har samtidigt meddelat att jag inte avser att komma tillbaka. Jag har fått ett annat jobb vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och flyttar den 1 mars nästa år.

Hon säger sig ha nått en gräns och att it-verksamheten var den utlösande faktorn.

– Jag har ett ansvar men inte befogenheten att ta det ansvaret utgående från den detaljstyrning som landskapsregeringen gått in för. I den it-utvecklingsplan som landskapsregeringen håller i är avsikten att bestämma hur ÅHS it-verksamhet ska utvecklas och vem som ska göra vad. Enligt ÅHS reglemente och enligt lagen om ÅHS verksamhet ska det ansvaret ligga på hälso- och sjukvårdsorganisationen, säger hon.

It-frågan är inte den enda orsaken till att hennes gräns nu är nådd, tillägger hon.

– Ett annat exempel är sättet när ÅHS fastigheter fördes över till landskapets nyinrättade fastighetsverk. Det finns ingen konflikt om överföringen, men det bestämdes att överföringen skulle göras utan att någon dialog fördes. Vi fick läsa i budgeten att fastigheterna skulle överföras.

Har du framfört kritiken?

– Ja. Det här är ett sätt för mig att lyfta på locket för min del.

Marie Lövgren är den tredje medlemmen av fem i ÅHS ledningsgrupp som lämnar organisationen på kort tid. Rekryteringen pågår som bäst av hälso- och sjukvårdsdirektör och chefläkare, poster som blev vakanta när Katarina Dahlman och Jaana Lignell sa upp sig inför sommaren, och ännu är inga efterträdare utsatta. Chefläkartjänsten har nyligen annonserats ut på nytt.