DELA
Foto: Jonas Edsvik
It-bolaget Åda är ett aktiebolag hälftenägt av landskapet och kommunerna. Nu ska ägarnas arbetsgrupp ta fram förslag på hur verksamheten kan effektiviseras och förbättras. Man ska också se över finansieringsmodellen.

Åda synas i sömmarna

Ådas verksamhet ska utredas och en nytillsatt arbetsgrupp ska ge förslag på hur bolaget kan utvecklas och reformeras. Det innefattar idéer om eventuella förändringar i ägarfördelningen och finansieringen.