DELA
Foto: Jonas Edsvik
ÅCA begär ett krisstöd på 250 000 euro av landskapsregeringen för en omstrukturering av Gesterby mjölk och Haga kungsgård.

ÅCA söker krisstöd för Gesterby mjölk – ”Hela den åländska exporten hotad”

ÅCA begär 250 000 euro från landskapet för att hjälpa till med en omstrukturering av Gesterby mjölk och Haga kungsgård. Tillsammans levererar gårdarna 60 procent av all mjölk till mejeriet. ÅCA:s vd Joakim Blom utesluter inte att man kan ta över en del av ägandet, framför allt av Gesterby.