DELA
Foto: Jonas Edsvik

Minusbokslut för Ålandsmejeriet

”Mer pengar till bönderna, minus för mejeriet”, så motiverar Ålandsmejeriet fjolårets minusbokslut. Ålandsmejeriet, ÅCA, redovisar ett minusresultat på 390 688 euro för 2018. År 2017 uppgick den redovisade vinsten efter skatt till 66 535 euro.

– Verksamheten som sådan var i linje med tidigare år förutom slutet på fjolåret då försäljningen framförallt utanför Åland inte nådde väntade volymer, säger Stefan Blomqvist, t.f. vd för Ålandsmejeriet i ett pressmeddelande.

ÅCA skriver att mjölkpriser i flera år legat för lågt och att det var ett medvetet val av ledningen och styrelsen att höja det löpande priset till ”konkurrenskraftig nivå” och betala ut 1 cent per liter mer för hållbart producerad mjölk.

Under 2018 har ÅCA:s medlemmar erhållit 351 000 euro mer för 2,4 procent mindre mjölk jämfört med året innan.

”Ökningen av priset till bönderna var 10,3 procent per liter mjölk”, skriver ÅCA.

Balanseras mot tidigare vinster

Dessutom beslöt koncernen att på grund av förra sommarens torka betala 100 000 euro extra genom en engångsbetalning till medlemmarna. En annan orsak till minusresultatet är en engångsnedskrivning av lagervärde, som främst avser ost, på 125 000 euro, menar koncernen.

Minusresultatet balanseras mot tidigare års vinstmedel.

På bolagsstämman, som ägde rum på onsdagen, återvaldes Stefan Rumander, Leif Hagberg och Frida Åkerblom till styrelsen. Christer Söderström och Jenny Sundqvist valdes in som nya styrelsemedlemmar.