DELA
Foto: FinnBrain
Forskningsgruppen som nyligen besökte Mariehamn samlade in prover från 33 åländska pappor. Längst fram: Anna Takatupa, Kaisu Kaistinen och Hanna Pynnönen. Bakom dem Elina Louramo och Anna Puisto.

33 åländska pappor i forskningsprojekt

Går pappornas levnadsvanor och stress i arv till barnen? Det är en outforskad del av genetiken och det vill forskningsprojektet FinnBrain ändra på.