DELA

25 miljoner till rederierna

Finländska rederier får dela på nästan 25 miljoner euro extra i stödpengar för att fortsätta upprätthålla fartygstrafiken. Det beslutades av Finlands regering på torsdagen.
24,7 miljoner euro reserveras för last- och passagerarfartygsrederierna som ett tillägg till Finlands fjärde tilläggsbudget. Stödet ska säkerställa ”en tillräcklig sjötransportkapacitet, ett förnyat förtroende för sjötrafiken och bevarandet av det finländska tonnaget samt att göra det möjligt för rederierna att upprätthålla sin operativa kapacitet” står det i budgetförslaget.