DELA

0,47-lagen upp i grundlagsutskottet den 22 oktober

Den 22 oktober ska grundlagsutskottet fortsätta behandlingen av propositionen om höjningen av avräkningsgrunden till 0,47 procent. Även landskapsregeringen ska höras.

I förra veckan godkände finansutskottet ett utlåtande om förslaget.
Utlåtandet från finansutskottet är positivt. Man skriver bland annat ”Utskottet anser att propositionen är motiverad och att höjningen av avräkningsgrunden behövs.”

Man konstaterar att summorna som Åland förväntas få minskat på grund av coronapandemins påverkan på statens inkomster. 2020 får Åland 239 miljoner i stället för tidigare uppskattade 268 miljoner. 2021 uppskattas Åland få sammanlagt 291 miljoner euro.

I utlåtandet nämns även att det efter att propositionen lämnats över har tagits fram ett förslag till reform av social- och hälsovården i Finland, men utskottet anser inte att den reformen medför någon påverkan på självstyrelselagen för Åland.

Förslaget godkändes av riksdagen under den förra mandatperioden, men ska nu upp till ny behandling eftersom det innebär en ändring av självstyrelselagen som alltid behandlas i grundlagsenlig ordning.