DELA
Foto: Fredrik Törnroos

1 700 fler inresande till Åland

Antalet inresande till Åland ökade under 2018 med 1 700 jämfört med 2017. Det visar siffror från ÅSUB.
Det totala antalet inresande under 2018 uppgick till drygt 2 088 500 personer.

Antalet inresande från Sverige minskade marginellt. I procent var dock svenskarnas andel av inresande densamma som för 2017: 82 procent. Andelen kryssningsresenärer uppgick till nästan 37 procent, ungefär samma som 2017.

Sett till månad minskade antalet inresande från Sverige under februari, april och juni–september. Övriga månader ökade de inresande.

Inresande från Finland

Från Finland ökade antalet inresande med nästan 1 100 personer eller knappt en halv procent jämfört med fjolåret. Resandet med landskapsfärjorna minskade med knappt 6 procent, medan antalet övriga resenärer ökade med drygt 1 procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 17 procent från Finland. Knappt 2 procent reste med landskapets färjor.

Januari, april, och juni till oktober hade färre inresande från Finland än 2017. De övriga månaderna ökade de inresande från Finland. Den månad som visade störst ökning var maj, då antalet inresande från Finland steg med drygt 21 procent.

Övriga länder

Antalet inresande från övriga länder uppgick till 12 700, drygt en halv procent av de inresande. Det var en ökning med över 1 000 personer i absoluta tal, eller nästan 9 procent jämfört med 2017.