DELA
Foto: Fusion Medical Animation

1 762 personer har dött av covid-19 i Finland

Antalet coronafall sjönk en aning under vecka 2, jämfört med veckan innan. I Finland rapporterades nästan 55 500 nya coronavirusfall, vilket är cirka 2000 färre än veckan innan.

I tisdags vårdades sammanlagt 360 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med 372 patienter en vecka tidigare.

Sammanlagt 64 patienter vårdades inom intensivvården, medan antalet uppgick till 61 patienter för en vecka sedan. Det här framgår av de senaste siffrorna från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Uppskattningsvis 20 procent av alla coronapatienter som får specialiserad sjukvård är på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. Denna andel var 17 procent för coronapatienterna som får intensivvård.

Incidensen, alltså antalet fall per 100 000 invånare, är 2 030 för de senaste två kalenderveckorna (3–16.1). Under de två föregående veckorna var siffran 1190. Antalet nya smittfall har således nästan fördubblats jämfört med december.

Totalt hade 1 762 dödsfall till följd av covid-19 rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till i förrgår. Under de senaste fjorton dygnen har det rapporterats sammanlagt 138 dödsfall, varav 87 procent har gällt personer över 70 år.

Många har fått tredje dosen

86,5 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland har fått åtminstone den första vaccindosen. 83,6 procent har fått åtminstone två vaccindoser och 44,7 procent tre vaccindoser. Under den senaste veckan har vaccinationstäckningen för tredje dosen ökat med uppskattningsvis 9,2 procentenheter.

Den tredje vaccindosen rekommenderas i riket särskilt till personer som fyllt 60 år och till de som hör till riskgrupper.

Många smittor konstateras fortfarande bland vaccinerade personer, men antalet vaccinerade som vårdas på sjukhus har inte ökat i samma utsträckning. Under tiden september-december har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 14 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 27 gånger oftare.

Under vecka 2 togs det cirka 173 000 tester, och 32 procent av alla testresultat var positiva. Den föregående veckan var andelen positiva testresultat 29 procent.