DELA

Vill kartlägga demenssjuka

Hur utbredda är demenssjukdomar i Mariehamn, hur kan patienternas situation förbättras och hur ska vård och lokaler dimensioneras i förhållande till utvecklingen?

Det vill stadsfullmäktigeledamot Roger Jansson (MSÅ) att stadsförvaltningen ska titta närmare på. Jansson lämnade in en motion i fullmäktige i går där han föreslår en bred och delvis neutral kartläggning av demenssjukdomarna. (tt-s)