DELA

Tvist mellan golfklubben och två tidigare medlemmar

Idag, måndag den 5 juli, kommer avgörandet i en tvist mellan Ålands Golfklubb å ena sidan och Sigge Larch och Pia Nordling å andra sidan. Klubben beslöt i juni 2017 att utesluta dem som medlemmar, ett beslut som Larch och Nordling yrkar på att ska upphävas. I bakgrunden finns en annan gammal tvist sedan mellan de två före detta medlemmarna och golfklubben. Den tvisten rörde åtgärdandet av en översvämmad väg som löper över golfbanan till en bostadsfastighet där Pia Nordling är ordförande i bostadsaktiebolaget. Den tvisten slutade i förlikning.