DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lantbrukare dömd för miljöförstöring

En lantbrukare är dömd till 40 dagsböter, totalt 1 640 euro, för miljöförstöring.
Lantbrukarens bolag har åtalats för miljöförstöring efter att en lagringsbassäng för flytgödsel bräddat. Som följd har gödsel runnit till våtmarker och ut i havet. Utsläppet har delvis berott på att bassängen inte tömts i tid. Efter bräddningen har lantbrukaren självmant meddelat Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om saken.