DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dagsböter för bortförande av barn

Dom har nu fallit mot den kvinna som rest med sitt barn till ett utomeuropeiskt land utan faderns vetskap eller samtycke. Nyan har tidigare berättat om rättegångsbehandlingen av ärendet.

Tingsrätten fann att kvinnan gjort sig skyldig till bortförande av barn och hon döms att betala 80 dagsböter om totalt 640 euro. Hon ska också ersätta barnet med 1 000 euro för lidande orsakat av kränkning. Detta trots att rätten inte anser att det blivit utrett att barnet utsatts för ett stort lidande.

Den aktuella resan skedde dagarna innan kvinnan skulle möta pappan i rätten för att fastställa vårdnad och rätt till umgänge om barnet. Pappan, som hade delad vårdnad om barnet, fick höra talas om utlandsresan först när tingsrätten meddelade att mötet var inställt.