DELA

Stöd beviljat för energimässa

Energi och miljötekniska föreningen får 5 680 euro i landskapsstöd ur penningautomatmedel för en miljö- och energimässa.
Beslutet fattades av miljöminister Carina Aaltonen vid enskild föredragning.