DELA

Stadsstyrelsen fattar Enerexitbeslut i dag

Stadsstyrelsen i Mariehamn fattar sannolikt beslut om försäljning av Enerexit till Mariehamns Energi Ab på sitt möte i dag.

På förra mötet bordlades frågan för att man ville utreda några skattetekniska frågetecken.

När det beslutet är fattat finns det ännu flera stora knutar kvar i Enerexithärvan. Det gäller dels ansvarsfrihet för den gamla styrelsen, dels penningbristen, dels den pågående saneringen av grottan samt vad man ska göra med dieselgeneratorn.

– Det är bolagsstämman som kan bestämma om ansvarsfrihet, men ägaren kan ge direktiv. Det diskuterades inte klart på förra styrelsemötet. Jag antar att någon lyfter det igen, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

Gällande grottan ser hon penningbristen som det mest akuta. Samtidigt har det tagits nya prover i grottan, som man nu väntar svar på.

– Det finns billigare teknik än den man använt för att slutföra saneringen, säger hon. (eh)