DELA

S-motion vill ha alternativ för äldre

Stadens äldre som bor på äldreboenden behöver få alternativ för att upprätthålla sina sociala kontakter och vara fysiskt aktiva. Det menar Barbro Sundback (S) som har lämnat in en motion till stadsfullmäktige om saken.

Hon menar att det nuvarande besöksförbudet på grund av coronapandemin är en allvarlig inskränkning av individers frihet. Det är motiverat med tanke på smittoriskerna, men för att motverka de negativa följderna måste äldreomsorgen se till att de äldre har tekniska hjälpmedel för att kommunicera med sin omvärld.

Ett alternativ är att skapa särskilda besöksutrymmen där den social distanseringen upprätthålls med hjälp av plexiglas. Ett annat förslag som lyfts i motionen är mer samarbete med församlingen och tredje sektorn för att aktivera och hitta kreativa lösningar för de äldres sociala interaktion. Risken är att de äldres allmänhälsa försämras på grund av dålig aptit, nedstämdhet och fysisk aktivitet. (eh)