DELA

Nya krafter vill Rädda Lumparn

Vid föreningen Rädda Lumparns årsmöte valdes Rauli Lehtinen och Roger Henriksson till nya ordinarie styrelsemedlemmar och Marina de Haas till ny suppleant.

Christian Nordas, vd för Ålands vatten ab, medverkade och berättade om vattenskydds- och hållbarhetsåtgärder vid vattenbolaget. (ms)