DELA

Namnen stryks i protokoll på nätet

Landskapsregeringen skriver inte längre ut namn i protokollen på personer som sökt och fått beslut i hembygdsrättsärenden.
– Protokollen läggs ut på nätet och vi gjorde den bedömningen att det är onödigt att lägga ut namnen på nätet, säger landskapets chefsjurist Sören Silverström.
Det är inte sekretessbelagt vem som sökt och fått svar, men man följer personuppgiftslagen där det sägs att det är bättre att sökbara personuppgifter inte ska vara tillgängliga på nätet.
– Vi ska gå igenom våra rutiner och se hur mycket personuppgifter vi lägger ut på nätet, säger Silverström. (ns)