DELA

LR vidhåller att man gjort rätt

Högsta förvaltningsdomstolen har gett landskapsregeringen möjlighet att komma med ett nytt yttrande i tvisten mellan Ålands natur och miljö, markägare och landskapsregeringen om fredningen av områden som planeras för etapp 2 av kortrutten i Föglö.

Besväret till HFD lämnades in av Ålands natur och miljö och fyra markägare, och ifrågasätter om landskapsregeringens agerande kan anses som god förvaltningssed.

Landskapsregeringen vidhåller i sitt yttrande att de aktuella områdena inte behöver fredas och argumenterar för att man agerat i enlighet med god förvaltningssed och vidhåller därför att yrkandet ska förkastas. (eh)