DELA

Inga hinder för bredbandsstöd

Det är inga problem att ge statligt stöd för bredband i de glesbygdsområden inom Kökar och Sottunga som är berättigade till stödet, det så kallade projektområde 2.
Det har kommunikationsverket kommit fram till efter en marknadsanalys av området. Verket anser det statliga stödet inte har mer än små effekter på konkurrensen och marknadens funktion och att stöd därför kan beviljas för samtliga stödberättigade kostnader.
Landskapsregeringen har antecknat analysen till kännedom. (tt-s)