DELA

Häst avlivades efter vanvård

Ett par har dömts till 45 dagsböter på 1 305 respektive 1 980 euro för djurskyddsbrott.
Vid en inspektion i fjol konstaterade veterinären att paret inte skött hovarna på sin häst på mycket lång tid. Vanvården hade lett till kraftigt förväxta hovar med en tendens till spiralvridning och hästen visade tecken på smärta och ökad hjärtfrekvens, andning och digitalpuls.
Hästen hade också haft svårt att gå och muskulaturen var spänd också då den låg. Djuret avlivades i enlighet med veterinärens rekommendationer.
Tingsrätten konstaterar i domen att hästen inte har fått den skötsel som krävs i djurskyddslagen. (tt-s)