DELA

Hammarland diskuterar sommaröppet dagis

Med anledning av en motion som lämnades in till Hammarlands kommun i april har kommunen diskuterat möjligheten att hålla ett av daghemmen öppna under juni–augusti från och med sommaren 2015.
Socialnämnden har berett ärendet. Nämnden skriver att kommunens familjedagvårdare hittills fungerat som reserver när daghemmen hållit semesterstängt och att det systemet fungerat bra.
– En skillnad som inför sommaren 2015 dock kommer göra sig gällande är att kommunen troligtvis bara kommer ha en familjedagvårdare tillgänglig. Visar det sig att behovet av sommardagvård överstiger de antal platser kommunen kan erbjuda med bara en familjedagvårdare under sommaren 2015 bör alternativet med att hålla ett daghem öppet nyttjas, skriver nämnden.
Nämnden föreslår därför att kommunen i mars 2015 skickar ut en förfrågan till vårdnadshavare för att på så sätt sondera behovet inför kommande semesterperiod. (ml)