DELA

Grönt ljus för bad i staden

Ålands miljö- och hålsoskyddsmyndighet ÅMHM bedömer att Nabbens, Mariebads och Lilla holmens badstränder är lämpliga för bad. Men myndigheten uppmanar badare att göra sina egna bedömningar eftersom algläget kan förändras snabbt. (pd)