DELA
Foto: Stefan Öhberg
Markiehamns stad har fem helägda bolag, bland dem Mariehamns Energi Ab.

Fullmäktige röstade för offentlighet

Fullmäktige i Mariehamn har antagit nya koncerndirektiv. Direktiven har omarbetats av den nytillsatta koncernkommittén som jobbar med stadens ägarstyrning.