DELA
Foto: Emma Harald
Stadsstyrelsen presenterade ett negativt budgetförslag för nästa år och nedskärningar de kommande åren. Ordförande Ingrid Zetterman (Lib), till vänster, säger att styrelsen var enig om att inte genast skära i servicen. Till höger stadsdirektör Barbara Heinonen och Peter Enberg (MSÅ).

Stan räknar med -5 miljoner nästa år

Stadsstyrelsen i Mariehamn lägger fram ett budgetförslag för nästa år där sista raden slutar på minus 5 miljoner euro, men med bibehållen servicenivå.