DELA

Föreningen Rädda Lumparn får bidrag

Rädda Lumparn r.f. beviljas 9000 euro i EU-stöd och 9000 euro i landskapsstöd för projektet ”Fisken i Lumparn”. Projektets totala kostnader beräknas uppgå till 21 100 euro.
Projektets syfte är att förbättra fiskens förutsättningar i Lumparn och dess tillrinningsområde genom att bilda nätverk mellan olika aktörer, öka kunskapen om vattenområdet, förbättra vattenkvaliteten samt genom att sammanföra relevanta aktörer till konstruktiv dialog.
Projektet behandlades och godkändes av Leader Åland i juni i år. (ml)