DELA

Flera företag fick jordförvärvsrätt

Ab Långörens på Brändö har beviljats jordförvärvstillstånd för ett cirka fyra hektar stort outbrutet område från fastigheten Kyrkholmen i Thorsholma by i Brändö.
Bolaget planerar att använda området för turism. På området planerar man uthyrningsstugor och utrymme för rekreation. Markområdet gränsar till vatten och strandlinjens längd är cirka 700 meter.
I Mariehamn har Bostads ab Horelliudden beviljats jordförvärvstillstånd för tomt nummer 6 i kvarter 40 i stadsdelen Västra Ytternäs. Bolaget planerar bygga ett lägenhetshus med fem lägenheter på tomten.
I Hammarland Öra by har Fastighets Ab Örsundet Södra beviljats jordförvärvstillstånd för två tomter där företaget tänker uppföra radhuslägenheter. (ml)