DELA

Efterlyser producentansvar i avfallshanteringen

Finströms kommunstyrelse beslutade på sitt senaste möte att återremittera frågan om att köpa aktier i Svinryggen AB till samhällsnämnden i avvaktan på en för Åland helomfattande avfallsplan och lag om kommunal avfallshantering. Kommunstyrelsen tillägger att producentansvaret fortfarande inte fungerar enligt gällande lag. Finström har i dag ett samarbete med Saltvik gällande returdepå där omlastning av kommunalt avfall sker idag.

Även beslutet om Finströms utlåtande om lagen om anpassad kommunal avfallshantering överlämnades till samhällsnämnden. Vägkosten blev bland annat att peka på avsaknaden av ordnad återvinning av producentansvarspliktigt avfall, och att kommunerna därför inte har någonstans att göra av eventuellt skilt insamlat förpackningsavfall, varken från egna insamlingspunkter eller från fastighetsnära hämtning. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp