DELA
Foto: Jonas Edsvik

Geta lämnar kommunförhandlingar

Förhandlingarna med Finström och Sund gick i kras när Geta kommunfullmäktige igår röstade för att lämna diskussionerna.

 
I en motion som lämnades in på Getafullmäktiges möte i maj föreslog ledamöterna Anders Jansson och Gunnel Henriksson att arbetet med samgång mellan Geta, Finström och Sund avbryts.

Fullmäktige beslutade igår att bifalla motionen och godkänna dess förslag efter omröstning med rösterna 2-4 och avslutar därmed FGS-arbetet. Geta kommun avslutar därmed också arbetet i FGS-styrgruppen

För Geta skulle ett samgående mellan de kommuner som i dag utgör Norra Ålands högstadiedistrikt – Geta, Finström, Sund, Saltvik och Vårdö – vara ett bättre alternativ, anser motionärerna. Motionen stöder alltså landskapsregeringens förslag till kommunindelning.

Motiveringarna enligt motionen är följande:

– De tre kommunerna är inbördes för ojämnlika till storlek och befolkningsmängd för att uppnå ett tillräckligt tillfredsställande avtal för Getas del

– Sund är till befolkningen dubbelt större än Geta, och Finström mer än dubbelt så stort som Sund

– Resultatet av samgångsförhandlingarna visar med tydlighet att Geta blir förlorare och i praktiken går miste om möjligheter till inflytande i den nya kommunen

– Geta och Finström saknar landgräns med Sund vilket enligt kommunindelningslagen från 1997 uppfattas som en förutsättning för en sammanslagning

– Den av landskapsregeringen föreslagna reformen av kommunstrukturen på Åland är nära förestående.