DELA

En miljon euro till investeringar i solenergi

Landskapsregeringen anslår en miljon euro till investeringsstöd för större solcellsanläggningar. Medlen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den första konkurrensutsättningen av investeringsstöd för solcellsanläggningar planeras till slutet av 2022, skriver man i budgetförslaget för nästa år.

Landskapet föreslår också att ytterligare 660 000 euro ska användas till stöd till företag som vill bli mer hållbara i sin resursanvändning, särskilt i form av solcellspaneler. Stödet ska också bidra till att fasa ut de sista stora oljepannorna. (ck)