DELA

Eckerös bokslut överraskade positivt

ECKERÖ. Kommunens bokslutet för 2014 visar ett överskott på 342 076 euro, vilket är betydligt bättre än budgeterat. Kommunen har sparat 145 810 euro på driften och skatteintäkterna översteg budget med 335 650 euro.

Eckerö kommunfullmäktige godkände bokslutet vid sitt möte den 25 juni. (ff)