DELA

De ska utreda minskade kommunkostnader

En arbetsgrupp om fem personer ska ta fram en rapport för hur man ska minska kommunernas kostnader i ekonomiskt krassa tider.

Den offentliga ekonomin på Åland står inför stora utmaningar. Sammanlagt uppgår budgetunderskottet för både landskapsregeringen och kommunala sektorn till cirka 35 miljoner euro för år 2021. 1. Prognoserna visar att skatteintäkterna minskar betydligt kommande år, samtidigt som den demografiska försörjningskvoten förväntas ligga på närmare 70 procent år 2030.

Ett sätt att tackla situationen kan vara att minska kommunernas kostnader genom att förändra den lagstiftning som styr den kommunala verksamheten. Landskapsregeringen har därför beslutat att tillsätta en politisk arbetsgrupp som ska titta närmare på var man kan skära i kommunkostnaderna.

De som ingår i arbetsgruppen är Mathias Johansson (C), ordförande, Anette Bergbo (HI), Stellan Egeland (Ob), Gyrid Högman (C) och Tony Salminen (M). (hh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp