DELA
Foto: Joakim Holmström

Kritik mot kommunförslag

Målet är att den nya lagen som ska gälla för kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi ska kunna träda i kraft i början av år 2023. Camilla Gunell (S) och Ingrid Zetterman (Lib) säger vad de tycker om landskapsregeringens första utkast med förslag för lagstiftningen.