DELA

De är medlemmar i norra Ålands äldreråd

Ann-Kristin Eriksson och Olav Johansson har av Saltviks kommunstyrelse utsetts till representanter i det nya äldrerådet på norra Åland.

I Finström har kommunstyrelsen valt Ritva Björklund och Anders de Mander till samma äldreråd.

Rådets uppgift är att ge den äldre befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör deras levnadsförhållanden. Medlemmarna tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. (ikj)