DELA

Brändö kommun digitaliserar sina möten

I budgeten för Brändö kommun 2015 finns anslag att införskaffa surfplattor för kommunstyrelsens ordinarie medlemmar. Surfplattorna disponeras av de förtroendevalda år 2015 och återlämnas till kansliet på begäran. Kallelserna till mötena skickas framöver i första hand som elektronisk post. Kommunstyrelsens medlemmar samt Kommunfullmäktiges presidium förbinder sig att öppna surfplattan minst en gång per vecka för att ta del av kallelser och information. Användningen av surfplattor ses som ett pilotprojekt och utvärderas inom december 2015. (hh)