DELA

Besvär om avgift höll inte i HFD

Kommunalförbundet för Ålands miljöservice har hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om tillstånd att överklaga förvaltningsdomstolens beslut gällande en renhållningsavgift.
Avgiften hade förbundet retroaktivt påfört en person för åren 2008-2011. Ålands förvaltningsdomstol hade ändrat kommunalförbundets beslut efter besvär av den betalningsskyldige.
Kommunalförbundets ansökan om att få tillstånd för överklagan avslogs dock. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte fanns orsak att få ärendet avgjort i HFD. (hh)