DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅMHM begär tilläggsbudget för arbete med vindkraft

235 000 euro per år, plus 100 000 euro för inköp av tjänster: det är storleken på den resursförstärkning som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anhåller om hos landskapsregeringen för att finansiera myndighetens arbete inför etableringen av storskalig vindkraft på Åland. Myndighetern räknar med att resursförstärkningen behövs i 5-10 år. (ss)