DELA

Åland med i sekreteriat för grön energi

Landskapsregeringen har beslutat bli medlem i sekretariatet för Europeiska kommissionens energiinitiativ “Clean Energy for EU Islands”. Landskapsregeringen respresenteras av minister Alfons Röblom och elinspektör Johnny Lindström.

– Med tanke på det arbete som drivs på Åland inom ramen för energi- och klimatstrategin är det motiverat att Åland deltar i sekretariatets arbete för att kunna delge egna erfarenheter och ta del av andras.

Sekretariatet sattes upp av Europeiska kommissionen under Maltas ordförandeskap år 2017. Syftet med sekretariatet är att underlätta för de europeiska öarna att genomföra övergången till ett samhälle med låg koldioxidbelastning. Kökar kommun är redan medlem i sekretariatet. (hh)