DELA
Foto: Jonas Edsvik

2,1 miljoner till ÅRTV i år

Ålands Radio och TV får 2,1 miljoner euro i anslag för 2023, enligt ett beslut av vicelantråd Harry Jansson (C) i enskild föredragning. Pengarna betalas fördelade på elva månader, med en jämkning i december för att stämma överens med det slutliga beloppet av skattemyndighetens uppbörd av medieavgift för Ålands räkning.