DELA
Foto: Joakim Holmström

Landskapsregeringen avvaktar i DI-ärendet