DELA
Foto: Stefan Öhberg
Marcus Måtar skriver Obunden samlings gästledare. Berguven symboliserar kunskap och anpassningsförmåga samtidigt som den betonar hur viktigt det är att vi bevarar och värnar om vår natur.

GÄSTLEDARE: Åland år 2025 om Obunden samling kommer till makten

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

I dag: Marcus Måtar för Obunden samling

”Jag tänker aldrig på framtiden. Den anländer alltför snabbt.” Så lär Albert Einstein ha sagt. I skrivande stund har jag nyligen blivit ordförande i Obunden samling och Nyan har bett mig skriva en gästledare angående hur Åland skulle se ut år 2025 såvida Obunden samling ”har makten”. År 2025 är alldeles runt hörnet och fast Ob skulle få 16 mandat i lagtingsvalet 2023 så skulle vi varken hinna eller önska revolutionera det åländska samhället.

När vi närmar oss år 2025 är det avgörande att vi reflekterar över den riktning vårt örike väljer. Åland har alltid varit känt för sin företagsamhet, stolthet och förmåga att anpassa sig till förändringar. Som konservativa politiker strävar vi efter att bevara och stärka våra traditioner och värderingar samtidigt som vi aktivt arbetar för att möta framtidens utmaningar. Här delar jag några centrala områden som jag anser vara viktiga för att forma det Åland vi önskar år 2025.

Först och främst måste vi fortsätta att främja ekonomisk tillväxt och entreprenörskap. En stark ekonomi är grunden för välstånd och möjligheter för alla ålänningar.

Genom att fortsätta att investera i utbildning – gärna teknisk och vårdinriktad utbildning – kan vi stimulera tillväxten och skapa en gynnsam miljö för företagande. Genom att sänka skatter och minska onödig byråkrati kan vi underlätta för företag att växa och skapa fler arbetstillfällen. Den viktigaste enskilda konkreta åtgärden är att riva skattemuren (även känd som skattegränsen) kring Åland.

För det andra måste vi stärka vår sociala infrastruktur. Ett välmående samhälle är ett där medborgarna känner sig trygga och skyddade.

Det är vår plikt att se till att de äldre som byggt vårt samhälle får tillgång till högkvalitativ vård och omsorg. Vi måste också fokusera på att förbättra den psykiatriska vården och stödja dem som lider av psykisk ohälsa.

Dessutom bör vi främja en familjevänlig politik som stöder barnfamiljer och skapar förutsättningar för en sund och trygg uppväxtmiljö.

För det tredje är det av yttersta vikt att vi bevarar vår nationella identitet och kulturarv. Åland är känt för sin unika historia, språk och traditioner.

Genom att värna om vår kultur och historia kan vi skapa en stark sammanhållning och en känsla av gemenskap bland ålänningarna.

För det fjärde bör vi prioritera en långsiktig och ansvarsfull miljöpolitik. Vi har en skyldighet gentemot kommande generationer att skydda vår natur och minimera vår påverkan på miljön.

Genom att arbeta med vattenförbättrande åtgärder samt effektivisering av såväl vatten- som energiförbrukning åstadkommer vi snabbt miljövinster. En eventuell måttlig utbyggnad av förnyelsebar energi inom Åländska havsområden går vidare såvida det visar sig att det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

Slutligen ska vi fortsätta slå vakt om självstyrelsen och demilitariseringen. Åland som en demilitariserad del av Nato står starkt i en värld av snabba förändringar och ökande hot.

Genom att aktivt stöda den frivilliga brandkåren, sjöräddningen och Röda korsets verksamhet bidrar vi till ett starkt samhälle som kan stå starkt och bidra till hela landets försvar även om det inte sker med vapen i hand. Vi sätter hellre våra krafter på en delvis revidering av självstyrelselagen än på en helhetsrevision.

Framtidens Åland bygger på vår förmåga att kombinera tradition med innovation, och bevara våra värderingar samtidigt som vi anpassar oss till nya utmaningar. Genom att prioritera ekonomisk tillväxt, stärka den sociala infrastrukturen, bevara vår identitet och utveckla vår självstyrelse kan vi forma ett Åland som år 2025 är starkt, stabilt och välmående.