DELA

Lägst andel kandidater sedan 1991 i lagtingsvalet

Färre och äldre kandidater, få skärgårdskandidater och få av dem är födda utanför Norden. Hälften av kandidaterna gör sitt andra val. Åsub har sammanställt statistik över kandidaterna i lagtingsvalet.