DELA
Foto: Stefan Öhberg
Wille Valve skriver gästledaren för Moderat samling. Den sak han valt som symbol för ledaren är en näve kompostjord, för att påminna om vikten av att vara jordnära.

GÄSTLEDARE: Åland 2025 om Moderaterna kommer till makten

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

Först ut: Wille Valve för Moderat samling

Året är 2025 och Hälsa i Skolan-undersökningarna visar att Ålands unga mår bättre. Vi lyckades börja vända trenden efter pandemiåren. Det moderatledda, treåriga projektet för att stärka ungas psykiska hälsa var en viktig del: det ledde till att primärvården stärktes och den mer specialiserade barn- och ungdomspolikliniken kunde avlastas. Åland lyckades anställa skolpsykologer, också det gjorde skillnad. Nu jobbas det vidare med att minska antalet ”hemmasittare”, i ett nytt samarbete med Boost.

Efter valet 2023 ställde Moderat samling två villkor för att bilda regering. Det ena handlade om att fortsätta arbetet vi inlett, med att stärka ungas psykiska hälsa, det andra handlade om landskapets ekonomi.

En trovärdig plan för landskapets ekonomi var en tröskelfråga. År 2025 har vi haft en sådan plan i kraft i bara ett år, den har lett till anpassningar av den offentliga ekonomin för att intäkterna över tid ska motsvara utgifterna.

Självstyrelselagsrevisionen har tagit några viktiga steg framåt, regeringen Orpo visade sig lätt att samarbeta med, vi lyckades till och med ta över lite skattebehörighet.

År 2025 mår Östersjön lite bättre, för det tidiga 2000-talets åtgärder märks mer och mer. Insjöarna mår fortsättningsvis halvdåligt, ålänningarna har tagit saken i egna händer och börjat bilda föreningar i stil med ”Rädda Lumparn” – ”Rädda Träsket träsk” och ”Rädda Långsjön”.

Paf har en professionell ledning, bolaget går bra och beviljar bidrag till nämnda föreningars miljöarbete. Finansavdelningen har avskaffat nästan all redovisningsbyråkrati för Paf-medlen och stävjar endast missbruk. Det är föreningarna glada för.

Somrarna är torra och landskapsregeringen har tillsammans med Ålands producentförbund börjat bygga ett stamnät för bevattning av grödorna som fortsättningsvis är mycket viktiga exportvaror.

En privatisering av arbetsförmedlingen har inletts. Myndigheten kommer fortsättningsvis att hantera bidrags- och studiestödsansökningar men själva arbetsförmedlingen börjar skötas av Ålands näringsliv år 2026.

Den nya regeringen antog raskt en kriskommunlag, sen inleddes diskussioner om det bredare behovet av reform. Den nya regeringen förstod att man måste gå varsamt fram med kommunreform, samtidigt som det ekonomiska läget gjorde det klart för alla att problemen inte längre kunde lösas med landskapsandelar.

Äldreomsorgen kvarstår som ansvarsområde hos kommunerna, men den mest vårdtunga omsorgen håller på att överföras till ÅHS, det blev en effektivare lösning i och med att våra seniorer slapp åka skytteltrafik mellan ÅHS och äldreboendet.

Åland är en attraktiv inflyttningsort, många fortsätter attraheras av tryggheten i vardagen och stimulansen i arbetslivet.

Flygförbindelserna är bättre efter att elflygen började tas i bruk på linjen Mariehamn–Arlanda. Anpassningen av flygfältet 2021 och det intentionsavtal som näringsministern undertecknade 2023 gjorde steget till elflyg möjligt.

Åland levererar ett överskott på fossilfri energi. Långnäs börjar utvecklas till Ålands energicentrum, en viktig knutpunkt i elnätet där det experimenteras friskt kring olika sätt att lagra energi.

Jag har tagit med mig en näve åländsk kompostjord. En påminnelse om att framtidsvisioner nog är bra, men detta med att vara jordnära är nog så viktigt. Just kompostjord är en fantastisk länk i livets kedja. Den är näringsrik, fröna och växtkraften finns färdigt i den. Det enda vi behöver göra är att vattna så kommer växtkraften igång.

Detta kommer att vara politikens viktigaste uppgift: Skapa förutsättningarna för växtkraft på Åland, vattna och bevattna. Och minns vilken fantastisk sak det är att få vara förankrad i åländsk jord, känslan av åländsk jord i åländska händer.